Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Nazorg ex-gedetineerden

Re-integratie van ex-gedetineerden

115.070

116.680

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Leveren van een bijdrage aan het verhogen van de veiligheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden

6.000

6.000

Openbare veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

392.280

482.775

Huiselijk geweld

Veilige woon- en leefomgeving

1.225.640

1.266.590