Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Crisisruimte

100

0

0

0

Vervanging scooters THOR

0

18

0

0

Vervanging fietsen THOR

22

0

0

0

Openbare verlichting; vervanging armaturen

633

633

633

300

Openbare verlichting; vervanging lichtmasten

632

632

632

300

Vervanging surveillance auto

0

0

0

55

Totaal

1.387

1.283

1.265

655