Ambitie

Ambitie

In het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 staat onze ambitie geformuleerd. We willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad. Inwoners ervaren hun stad als hun eigen stad waar zij ‘goed’ kunnen wonen en leven, geholpen door gemeente en partners. Maatschappelijke participatie (o.m. door buurtpreventieteams) is cruciaal. We benutten de kracht van de stad, ook voor het veiligheidsbeleid. We zetten in op zorg én repressie.  Inwoners en bedrijven zijn en voelen zich ook zelf verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving. De gemeente en haar veiligheidspartners helpen en ondersteunen hen in die rol. Met het doel mede daardoor de stad objectief én subjectief veiliger te maken.