Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Eerstelijnsloket

Verschuiving type hulp en ondersteuning

440.160

207.837