Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Accommodatiebeleid

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

1.486.290

1.583.646

Vrijwilligerswerk

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

456.530

475.648

Mantelzorg

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

1.021.790

1.062.078

Algemene voorzieningen op wijkniveau

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

227.940

936.768

Emancipatiebeleid

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

201.110

110.353