Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

JOP's/Wijkspeelplaatsen

35

35

35

35

Wijkspeerpunten

275

275

275

275

Verbeteren sociaal culturele accommodaties

70

70

70

70

Totaal

380

380

380

380