Risico's

Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's.

Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:

Risico

Aard

Maximaal
bedrag

Kans

BTW risico zorgdienstovereenkomst

Incidenteel

1.237.300

2