Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Maatschappelijke opvang

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

1.605.016

1.752.692

Verslavingszorg

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

847.150

736.013

Sociaal cultureel werk

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

1.363.640

1.150.810

Sociale activering

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

769.330

789.689

Jongerenactiviteiten

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien.

2.364.380

2.453.385

Risicojongeren

Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en geaccepteerd weet

1.054.300

1.092.705

Maatschappelijk werk

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

4.835.920

4.215.503

Ouderenbeleid

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

718.520

750.615

Maatschappelijke opvang

We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.

41.040

41.615

Algemene voorzieningen WMO en jeugd

Meedoen

10.640

11.124

Voorzieningen mensen met beperkingen

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

1.018.180

1.211.859

Collectief en preventief aanbod jeugd

Opgroeien en Opvoeden

1.676.760

1.723.401

Gezondheidsbeleid

Gezond Leven

411.050

414.010

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

1.656.060

1.659.001