Wat kost het?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten252.998261.056239.715238.347238.153238.152
Baten137.739147.998124.680123.312123.118123.118
Saldo van lasten en baten-115.260-113.058-115.035-115.035-115.035-115.034