Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Wijkraden

Belangenbehartiging van bewoners in de wijk

84.100

85.280

Viering Koningsdag

Viering Koningsdag

27.260

27.640

Bevrijdingsfestival

Viering dodenherdenking en Bevrijdingsdag

31.590

32.030

Nationaal monument kamp Vught

Verstrekken subsidie Nationaal monument kamp Vught (motie begroting 2013)

10.000

10.140