Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Investeringen ICT-plan

2.044

757

2.161

3.726

Geo-Informatie: innovatieve investeringen

28

28

28

28

Geo informatie

0

120

0

0

Totaal

2.072

905

2.189

3.754