Ambitie

Ambitie

Onze ambitie is het goed waarborgen van een democratisch bestuur. Met een transparant besluitvormingsproces. We treden hierbij toegankelijk, doelmatig en betrouwbaar op. Ons vertrekpunt is dat we niet boven, maar tussen onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regiogemeenten staan. We streven naar een vergaande samenwerking met deze partijen. We hebben daarbij een dienstbare en faciliterende houding om zo maatschappelijk initiatief te stimuleren.