(Lasten x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Pijler

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bestuursorganen en -ondersteuning

24.190

13.376

12.997

11.891

11.377

10.788

Dienstverlening

6.280

5.175

5.360

5.631

5.073

5.347

Totaal Stad van modern bestuur

30.470

18.551

18.358

17.522

16.450

16.135

Cultureel klimaat

22.915

20.600

18.558

17.744

17.549

17.226

Gezonde stad

240.996

259.651

239.715

238.347

238.153

238.152

Sterke wijken

4.725

6.599

6.908

6.891

6.883

6.874

Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo

6.480

7.551

7.213

7.213

7.213

7.213

Veiligheid

20.174

18.576

18.738

18.714

18.704

18.694

Totaal Sociale kwaliteit

295.290

312.976

291.132

288.909

288.501

288.159

Bereikbare stad

29.609

27.100

23.559

23.336

23.464

23.555

Cultuurhistorische kwaliteit

5.873

5.835

4.780

4.742

4.724

4.705

Milieurespecterende ontwikkelingen

30.647

72.867

52.246

52.256

52.227

52.128

Sport en recreatie

19.389

16.469

15.003

15.136

14.790

14.668

Wonen en werkomgeving

77.415

105.381

86.558

86.525

86.355

86.429

Totaal Fysiek

162.932

227.652

182.146

181.996

181.561

181.485

Onderwijs

56.793

49.103

40.944

40.222

40.307

40.358

Ruimte voor bedrijvigheid

16.176

21.118

11.484

11.391

11.402

11.447

Werk en inkomen

125.518

122.179

120.058

118.856

116.395

115.689

Totaal Werk en economie

198.488

192.399

172.486

170.470

168.104

167.494

Algemene uitkering gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

Beleggingen en overige baten en lasten

21.562

25.344

18.183

18.526

17.615

18.056

Gemeentelijke belastingen

30.011

5.111

5.275

5.266

5.266

5.266

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

51.573

30.455

23.458

23.792

22.881

23.322

Onvoorzien

0

225

225

225

225

225

Overhead

0

54.129

41.478

41.473

41.468

41.453

Vennootschapsbelasting (Vpb)

510

0

0

0

0

0

Subtotaal lasten

739.263

836.388

729.283

724.386

719.190

718.273

Toevoegingen aan reserves

85.979

19.531

18.346

11.546

11.546

11.546

Totaal lasten

825.242

855.919

747.629

735.932

730.736

729.819

(Baten x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Pijler

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bestuursorganen en -ondersteuning

933

1.191

1.331

1.331

1.331

1.331

Dienstverlening

3.203

3.238

3.130

3.404

2.853

3.128

Totaal Stad van modern bestuur

4.136

4.429

4.461

4.735

4.184

4.459

Cultureel klimaat

864

1.092

1.107

1.197

1.197

1.197

Gezonde stad

134.360

140.792

123.698

123.280

123.086

123.086

Sterke wijken

221

69

30

30

30

30

Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo

120

120

120

120

120

120

Veiligheid

2.153

1.247

913

911

1.030

957

Totaal Sociale kwaliteit

137.719

143.320

125.868

125.538

125.463

125.390

Bereikbare stad

16.288

16.848

16.776

17.003

17.003

17.002

Cultuurhistorische kwaliteit

145

200

174

174

174

174

Milieurespecterende ontwikkelingen

51.511

58.404

54.057

54.073

54.059

53.991

Sport en recreatie

5.953

4.024

3.491

3.491

3.491

3.491

Wonen en werkomgeving

47.427

74.082

59.347

59.333

59.333

59.332

Totaal Fysiek

121.325

153.557

133.845

134.074

134.060

133.990

Onderwijs

30.751

25.026

28.531

21.750

21.868

21.913

Ruimte voor bedrijvigheid

9.582

10.889

8.842

8.852

8.862

8.867

Werk en inkomen

68.295

70.140

72.718

71.148

68.206

68.163

Totaal Werk en economie

108.628

106.054

110.091

101.750

98.936

98.943

Algemene uitkering gemeentefonds

261.460

261.120

269.339

268.699

268.699

268.699

Beleggingen en overige baten en lasten

62.195

47.959

26.270

26.032

25.330

25.330

Gemeentelijke belastingen

39.366

39.471

40.811

41.010

41.232

41.425

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

363.020

348.550

336.420

335.741

335.261

335.454

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Overhead

0

23.362

9.941

9.941

9.941

9.941

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

0

0

Subtotaal baten

734.827

779.272

720.625

711.779

707.845

708.177

Onttrekkingen aan reserves

92.003

76.647

27.004

24.384

23.230

21.684

Totaal baten

826.830

855.919

747.629

736.162

731.074

729.860

(Saldo x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Pijler

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bestuursorganen en -ondersteuning

-23.257

-12.185

-11.666

-10.560

-10.046

-9.457

Dienstverlening

-3.077

-1.936

-2.230

-2.227

-2.220

-2.219

Totaal Stad van modern bestuur

-26.334

-14.122

-13.896

-12.787

-12.266

-11.676

Cultureel klimaat

-22.051

-19.508

-17.451

-16.547

-16.352

-16.029

Gezonde stad

-106.636

-118.859

-116.017

-115.067

-115.066

-115.066

Sterke wijken

-4.503

-6.530

-6.878

-6.861

-6.853

-6.844

Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo

-6.360

-7.431

-7.093

-7.093

-7.093

-7.093

Veiligheid

-18.021

-17.329

-17.825

-17.803

-17.674

-17.738

Totaal Sociale kwaliteit

-157.571

-169.657

-165.264

-163.371

-163.038

-162.769

Bereikbare stad

-13.320

-10.252

-6.783

-6.333

-6.461

-6.553

Cultuurhistorische kwaliteit

-5.728

-5.635

-4.606

-4.568

-4.550

-4.531

Milieurespecterende ontwikkelingen

20.864

-14.464

1.812

1.818

1.833

1.864

Sport en recreatie

-13.436

-12.445

-11.511

-11.645

-11.299

-11.176

Wonen en werkomgeving

-29.988

-31.300

-27.212

-27.193

-27.023

-27.098

Totaal Fysiek

-41.608

-74.096

-48.301

-47.922

-47.501

-47.495

Onderwijs

-26.043

-24.077

-12.414

-18.472

-18.439

-18.446

Ruimte voor bedrijvigheid

-6.595

-10.229

-2.642

-2.539

-2.540

-2.580

Werk en inkomen

-57.223

-52.040

-47.339

-47.708

-48.189

-47.526

Totaal Werk en economie

-89.860

-86.345

-62.396

-68.720

-69.168

-68.552

Algemene uitkering gemeentefonds

261.460

261.120

269.339

268.699

268.699

268.699

Beleggingen en overige baten en lasten

40.632

22.615

8.087

7.506

7.715

7.274

Gemeentelijke belastingen

9.355

34.361

35.536

35.744

35.966

36.159

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

311.446

318.095

312.962

311.949

312.380

312.132

Onvoorzien

0

-225

-225

-225

-225

-225

Overhead

0

-30.767

-31.537

-31.532

-31.527

-31.512

Vennootschapsbelasting (Vpb)

-510

0

0

0

0

0

Subtotaal saldo

-4.437

-57.116

-8.658

-12.608

-11.345

-10.097

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

6.024

57.116

8.658

12.838

11.684

10.138

Totaal saldo

1.587

0

0

230

339

41