Welke kaders en uitvoeringsafspraken gelden binnen ons stelsel van verbonden partijen?
De kaders, uitvoeringsafspraken en beleidsuitgangspunten die gelden binnen het stelsel van onze verbonden partijen zijn terug te vinden in:

* op basis van dit raadsbesluit heeft de Bossche raad besloten om zware regionale samenwerkingsverbanden toe te voegen aan de lijst verbonden partijen in deze paragraaf.