In de raadsvergadering van 14 november 2017 heeft de gemeenteraad het voorstel over de begroting 2018 aangenomen.

Hierbij zijn een viertal amendementen aangenomen:
Stimulans startende ondernemers
Hondenbelasting

Extra impuls voor cultuur
Muziekonderwijs Kinderen 3.0