Begroting 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de begroting de titel "Met kracht door voor ’s-Hertogenbosch" gegeven. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 weerhouden het college er niet van om de schouders eronder te zetten. Het college blijft zich inzetten voor een nog aantrekkelijkere en betere gemeente. Dat doet zij samen met inwoners, bedrijven en organisaties

Een sterke, sociale en duurzame gemeente staat voorop. Een gemeente waarin inwoners zich kunnen ontwikkelen en daardoor de kans krijgen mee te doen. Daarbij blijven de financiële houdbaarheid en een sluitende meerjarenbegroting heel belangrijk. Ook het beperken van de lasten voor de inwoners blijft onverminderd van kracht.

In deze begroting heeft het college binnen vier thema’s financiële keuzes gemaakt, die leggen wij nu aan uw raad voor.

Totale inkomsten

747,629

Totale uitgaven

747,629